030 236 10 81 info@groentrefpunt.nl

U bent van harte welkom op zondag 10 december van 14:00-16:00uur. Graag even aanmelden per email bij Ine Voormolen: inevoormolen@caiway.net