Op dinsdag 2 april zijn ruim 100 kinderen van de school de Brug voor hun buitenlesdag in de wijktuin geweest om projecten uit te voeren. In 5 groepen kwamen de kinderen steeds 1 uur naar de wijktuin met hun leerkracht en enkele ouders. De kleinste kinderen uit groep 1 en2  hebben in de tuin allerlei opdrachten gedaan met kabouters.

De leerlingen van groep 3 en 4  gingen aan de slag met het lespakket “ribbeltje”.Met de groepen 5,6 en 7 hebben we onkruid gewied en waterdiertjes opgevist en gekeken welke diertjes het waren. De grootste kinderen uit groep 8 hebben langs het tuinhek onkruid weggehaald en bloemen ingezaaid.

 Van het NME die 10 jaar bestond, kreeg de Brug een aantal pakketten met stoepkrijt aangeboden. Het was een zeer geslaagde dag met enthousiaste kinderen, leerkrachten en begeleiders. Ook de vrijwilligers van de wijktuin hebben genoten van het plezier wat kinderen beleven in de wijktuin.