Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs doen vrijwilligerswerk in de vorm van een Maatschappelijke Stage. Vanaf 2011 was dat verplicht, maar daar is inmiddels weer een streep door gezet. Het is nu aan de scholen om te beslissen of zij het waardevol vinden om zo’n stage te handhaven en om te bepalen in welk jaar de leerlingen dat doen. Leerlingen maken op die manier kennis met vrijwilligerswerk en doen ervaringen op buiten school. De stage duurt minimaal 30 uur en een stageplaats is te vinden in een digitale vacaturebank of kan zelf worden geregeld bij een organisatie zonder winstoogmerk. Te denken valt aan een sportclub of de wereldwinkel. Nils, die volgende maand dertien jaar wordt en na de zomer naar de tweede VWO gaat, dacht aan de Wijktuin. In voorgaande jaren liep hij in de zomer al rond bij ons en hielp hij mee, gewoon omdat hij het leuk vindt. Biologie en techniek zijn de vakken die zijn belangstelling hebben. Dit jaar bedacht hij dat vrijwilligerswerk in de Wijktuin mooi past in de opzet van een maatschappelijke stage en zijn school ging akkoord. Hij helpt met wieden, stekken en oogsten en, wie weet, ook met komende evenementen. Met dit weer helpt hij met water geven. Graag zelfs!