Vanaf het moment dat bloemen en planten ontloken dit voorjaar, was de jonge Reuzenbalsemien in het vizier van alle helpers in onze tuin. Goed te onderscheiden en makkelijk uit de grond te trekken. Een gecoördineerde actie heeft veel opgeleverd. Bij elkaar opgeteld zijn er honderden gevonden. Is de tuin nu vrij van deze invasieve exoot? Was het maar waar. Drie dagen geleden ontdekte ik een vijftiental tussen de bietjes. De kleur van de plant werkte hier als camouflage want alleen door de hoogte viel zij op. Bij toeval zag ik vandaag in hetzelfde bed nog meer springbalsemien, een fractie kleiner en daardoor de vorige keer aan mijn oog ontsnapt. De plant groeit snel en scherp opletten blijft de boodschap.