In tal van kranten zijn onlangs artikelen verschenen over diverse planten die in rap tempo tuinen en openbaar groen ondermijnen of zelfs om zeep helpen. Van die verhalen wordt een mens niet vrolijk. De overheid waarschuwt op haar website voor de risico’s van deze opdringerige planten voor mens en dier en biedt informatie: ze zijn een gevaar voor de gezondheid, voor de natuur en voor de economie. Gespecialiseerde websites gaan nog dieper in op de schadelijke gevolgen van die planten en geven tips om ze te bestrijden. In een aantal plaatsen zijn brigades gevormd en gaan vrijwilligers samen op pad om systematisch een terrein af te struinen en te ontdoen van de planten. Het gaat om planten die behoren tot de zogeheten invasieve exoten. “Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur noemen we ze invasieve exoten.”

Drie invasieve exoten in het bijzonder zijn in het nieuws. Dat zijn

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenbalsemien

Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/risicobeoordelingen/factsheet-reuzenberenklauw

en Japanse duizendknoop, één van de meest gevreesde invasieve exoten http://bestrijdingduizendknoop.nl/

De schade die invasieve exoten veroorzaken, is een grensoverschrijdend probleem. Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. Onderdeel van de verordening is de Unielijst met daarop soorten die al in delen van de Europese Unie voorkomen en schade toebrengen. Soorten op deze lijst mag u niet kweken of telen, niet verhandelen, niet gebruiken en niet vervoeren. Doet u dat wel, dan begaat u een strafbaar feit.

De soorten die op deze lijst staan, moeten grondig worden verwijderd.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is belast met de taken betreffende de uitvoering, het toezicht op de naleving en de opsporing van strafbare feiten. IJsselstein is evenmin ontkomen aan de oprukkende exoten. In en rond de Wijktuin bijvoorbeeld staan de reuzenberenklauw en de springbalsemien. De reuzenberenklauw kan wel een paar meter hoog worden. Veel mensen bewonderen de plant om de karakteristieke, grote bladeren en de spectaculaire schermbloemen. Het risico en de schadelijke gevolgen van huid en ogen door aanraking zijn niet altijd bekend. De reuzenberenklauw is in de wijktuin vooral te vinden langs de slootrand, maar ook buiten het hek, in het openbaar groen. De springbalsemien heeft vorig jaar uitbundig gegroeid en er is volop geprofiteerd van de eetbaarheid van delen van deze plant. Maar de plant heeft zich helaas ook uitbundig verspreid in de tuin (springzaden). De plant staat op de lijst verboden planten en wordt nu grondig verwijderd uit de tuin. Het is van belang om de bewustwording rond invasieve exoten te verhogen en schade te voorkomen. Iedereen kan zelf een steentje bijdragen aan het verminderen van de introductie en verspreiding van invasieve exoten. Ziet u in het plantsoen, langs het wandelpad of in particuliere tuinen een verdachte plant staan, maak dan wat foto’s en waarschuw RMN afd. Publiekscontacten, telefoon 0900-6039222 (ma t/m vrij 8.30-16.30 uur). Help deze planten om zeep voordat ze uw tuin veroveren.

 

Uit de krant

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/31/de-duizendknoopbrigade-ploetert-voort-a1605033

https://www.ad.nl/binnenland/japanse-duizendknoop-botanisch-monster-is-bijna-onuitroeibaar~adfcd891/