Achtersloot 23a, 3401 NR IJsselstein

Bankrekeningnummer: NL15RABO0160499380 t.n.v. Stichting Pulse

 Terugkerende activiteiten in de wijktuin zijn:

 Werken en ontmoeten in de tuin
In de zomer: april t/m oktober
maandag, woensdag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur
 zaterdag: 12.00 – 16.00 uur

In de winter: november t/m maart
maandag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur
zaterdag: 12.00 – 16.00 uur

 Wij-Koken
‘Samen eten voor een kleine bijdrage’
1e en 3e woensdag van de maand vanaf 18 april
Tijd 17.45 – 19.00 uur
Aanmelden wijkoken@groentrefpunt.nl tot maandag 12.00 uur.

 Wijktuinatelier
‘Samen schilderen in de wijktuin’
Iedere donderdagmiddag vanaf 5 april
Tijd 14.00 – 16.00 uur
Aanmelden wijktuinatelier@groentrefpunt.nl

 Imkerij in het Bij-eenhuis
Demonstratie en informatie bijeenkomst
Iedere 4de zaterdag van de maand
Tijd 12.00 – 16.00 uur

Bekijk het filmpje voor een impressie van de Wijktuin

WIJKTUIN Nieuws

Basisschool de Brug op de Wijktuin

Op dinsdag 2 april zijn ruim 100 kinderen van de school de Brug voor hun buitenlesdag in de wijktuin geweest om projecten uit te voeren. In 5 groepen kwamen de kinderen steeds 1 uur naar de wijktuin met hun leerkracht en enkele ouders. De kleinste kinderen uit groep 1 en2  hebben in de tuin allerlei opdrachten gedaan met kabouters.

De leerlingen van groep 3 en 4  gingen aan de slag met het lespakket “ribbeltje”.Met de groepen 5,6 en 7 hebben we onkruid gewied en waterdiertjes opgevist en gekeken welke diertjes het waren. De grootste kinderen uit groep 8 hebben langs het tuinhek onkruid weggehaald en bloemen ingezaaid.

 Van het NME die 10 jaar bestond, kreeg de Brug een aantal pakketten met stoepkrijt aangeboden. Het was een zeer geslaagde dag met enthousiaste kinderen, leerkrachten en begeleiders. Ook de vrijwilligers van de wijktuin hebben genoten van het plezier wat kinderen beleven in de wijktuin.     

Zomerseizoen van start in de Wijktuin

Vandaag 1 april is voor de Wijktuin de start van het zomerseizoen en omdat de lente in de natuur al volop bezig is  zijn wij ook druk met het voorzaaien in de kas, het poten van aardappels, het opschonen van de bedden, etc. Niet te vergeten is ook een begin gemaakt van de klussen die moeten leiden tot uiteindelijk een mooi en practisch TOILET en de wijktuin. Woensdag zijn wij nu ook geopend ( van 10-13u

Wijktuin wordt Proeftuin

In de Provincie Utrecht zijn diverse experimenten gaande om de duurzaamheid van nieuwe materialen te testen voor het wegdek. De meeste van deze materialen zijn gemaakt van gerecycled plastic. De innovatieve projecten zijn onder meer gericht op autowegen en fietspaden, maar ook op voetpaden. De Wijktuin is uitgekozen om mee te doen aan een proefproject voor voetpaden met zogeheten solar verlichting, dat is slimme, duurzame verlichting. De paden in de tuin worden eerdaags opnieuw gelegd met gebruik van volledig gerecycled plastic. Het aanzicht van ‘stenen’ blijft in zekere zin gehandhaafd doordat het pad is opgebouwd uit modulaire elementen, die afzonderlijk inklikbaar zijn. Het bovendek is voorzien van een dunne laag steenslag om het oppervlak ruwer te maken.

De kerngroep is trots dat de Wijktuin is uitverkoren. Het onkruid wegkrabben tussen de stenen behoort binnenkort tot het verleden en dat is een fijn vooruitzicht. Een en ander levert de komende weken helaas wat ongemak. Uitgerekend maandag, de opening van het nieuwe seizoen, nemen de werkzaamheden een aanvang.

De wijktuin, Het onstaan en de achtergrond...

In 2015 hebben de organisaties Pulse en Lister het initiatief genomen om een wijktuin aan te leggen op een perceel grond wat de gemeente beschikbaar heeft gesteld aan de Achtersloot 23a. De wijktuin is bedoeld om een  centrale ontmoetingsplek te worden voor wijkbewoners van Achterveld en Groenvliet waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen organiseren zodat de leefbaarheid in de wijk wordt versterkt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ook leerlingen van omliggende scholen worden bij de activiteiten betrokken.Aan vrijwilligers in de wijk is begin 2016 gevraagd de wijktuin verder te ontwikkelen. Met een enthousiaste kern van vrijwilligers is in korte tijd het woeste stuk grond aan de Achtersloot met behulp van diverse sponsoren omgetoverd tot een prachtige tuin met groenten, bloemen, kruiden en fruit. In de wijktuin wordt biologisch getuinierd en zijn met duurzame materialen tuinmeubels gemaakt, insectenhotels geplaatst, een kweektafel neergezet, compostbakken gemaakt en watervlonders gebouwd. Voor het voorkweken van planten is een grote nieuwe tuinkas geplaatst. Tevens is een overdekte ontmoetingsruimte in de vorm van een hooiberg gebouwd van waar uit activiteiten worden georganiseerd en mensen kunnen worden ontvangen om nieuwe initiatieven te bespreken. Achter dit gebouw, het BIJ-EENHUIS, is een aparte ruimte voor de bijenvereniging IJsselstein gemaakt. Daar staan bijenkasten wordt honing gemaakt en worden ook nieuwe imkers opgeleid. Op het bij-eenhuis zijn 8 zonnepanelen neergelegd zodat er energieneutraal gewerkt kan worden en ook voorlichting aan wijkbewoners gegeven kan worden over duurzaamheid.

Een vaste kern van wijkbewoners onderhouden als vrijwilliger de wijktuin. De wijktuin is dagelijks (ma t/m donderdag van 9:30-13 uur en vrijdag en zaterdag van 12-16 uur) geopend. Iedereen is welkom om te komen kijken, te genieten en desgewenst mee te komen helpen. Er zijn inmiddels 100 “vrienden” van de wijktuin geworven die via een jaarlijkse geldelijke bijdrage het onderhoud van de wijktuin financieren en daarvoor in de plaats producten uit de tuin kunnen ophalen.

De wijktuin maakt onderdeel uit van het Groen Trefpunt, een samenwerkingsverband tussen de wijktuin, de kinderboerderij, de bijenvereniging en Xperience (ontmoetingsruimte van welzijnsorganisatie Pulse aan het Teenschillerpad). Samen organiseren we diverse activiteiten (stekjesmarkt, biologische markt, cursussen ed.) die in een jaarkalender worden vastgelegd. Verder werkt de wijktuin samen met scholen, de kinderopvang en andere organisaties op het terrein van groen en duurzaamheid. In 2017 staan activiteiten die de ontmoetingsfunctie van de wijktuin stimuleren centraal. We kunnen daarvoor nog nieuwe vrijwilligers gebruiken en ook vrienden die ons financieel ondersteunen om de wijktuin ook op langere termijn in stand te kunnen houden. Via de website Groen Trefpunt, Facebook en andere media wordt regelmatig aandacht besteed aan activiteiten in de wijktuin.

Aankomende evenementen

  1. Wijkoken diner met een vleesgerecht

    19 juni 17:45 - 19:30
  2. Biologische Markt met streekproducten ( Wijktuin )

    22 juni 10:00 - 16:00
  3. Nationale Imkerijdag Wijktuin

    13 juli 10:00 - 16:00
Openingstijden Wijktuin:
maandag 10:00 tot 13:00u
 woensdag 10:00 tot 13:00u
donderdag 10:00 tot 13:00u
zaterdag 12:00 tot 16:00u

zondag gesloten