Achtersloot 23a, 3401 NR IJsselstein

Bankrekeningnummer: NL15RABO0160499380 t.n.v. Stichting Pulse

Terugkerende activiteiten in de wijktuin zijn:

Werken en ontmoeten in de tuin
In de zomer: maart t/m oktober
maandag t/m donderdag van 09.30 – 13.00 uur
vrijdag en zaterdag: 12.00 – 16.00 uur

In de winter: november t/m februari
maandag en donderdag van 10.00 – 13.00 uur
zaterdag: 12.00 – 16.00 uur


Wij-Koken
‘Samen eten voor een kleine bijdrage’
1e en 3e woensdag van de maand vanaf 18 april
Tijd 17.45 – 19.00 uur
Aanmelden wijkoken@groentrefpunt.nl tot maandag 12.00 uur.

Wijktuinatelier
‘Samen schilderen in de wijktuin’
Iedere donderdagmiddag vanaf 5 april
Tijd 14.00 – 16.00 uur
Aanmelden wijktuinatelier@groentrefpunt.nl

Imkerij in het Bij-eenhuis
Demonstratie en informatie bijeenkomst
Iedere 4de zaterdag van de maand
Tijd 12.00 – 16.00 uur

WIJKTUIN Nieuws

Sint Nicolaas

Lieve Vrijwilligers,

Het jaargetij is daar en staat te wenken.
Ik moet hier weg, ik moet Madrid verlaten,
ik moet te paard langs velden, wegen, straten
om ‘t schuldeloze grut geluksgevoel te schenken.

De Spaanse keuken moet ik eventjes vergeten.
Wanneer ik Neêrlands bodem heb betreden,
dan krimpt mijn maag, mijn darmen kneden,
want kool of spruitjes krijg ik daar te eten.

Fijn dat ik onlangs hoorde: eindelijk zoekt dit landje
iets nieuws, een weg naar hoger culinair genot
ja, zelfs een topper is gespot
(al stond dat in een piepklein krantje).

Faam snelt vooruit. “Een houten keet in IJsselstein”,
wist Piet, “en alles supervers uit eigen tuin,
groenten en kruiden, het fruit en ajuin”.
Kijk, daar wil ik wezen, daar wil ik wel zijn.

Al is cavolo nero nog altijd een kool (zij het palm),
toch zie ik: een hoger plan is het streven.
Ja, teel eens wat anders, breng meer smaak in het leven,
en reinig de sloot, want wie weet komt er zalm.

Pastinaak en kardoen, courgette, pompoen,
bessen, vijgen, mispel en kwee … volle manden.
Vruchten van het werk van nijvere handen.
Vrijwilligers popelen, ongeacht het seizoen.

Nog niet genoeg werk? Nee, want er komen méér bloemen,
is mij verteld, aan de kar te verkopen.
Het lusthof breidt uit, is straks niet te belopen.
Ideaal voor de bijen die je altijd hoort zoemen.

Sint, in persoon een toonbeeld van duurzaamheid,
een lang leven lang wars van modieuze grillen,
van koopjesdwang, overdaad en spullen verspillen,
bewondert het tuinieren in lokale verbondenheid.

De vreugd’ van groene vingers is aan Sint niet besteed.
Geef mij maar mijn paard. Ik maak liever ritten
dan dat ik moet wieden, graven en spitten.
Maar mijn mijter gaat af! Veel succes met die keet!

¡ Saludos cordiales y sinceros !

MADRID, november 2018

 

Una carta y fotografías privadas de Madrid

Aan het eind van de herfst schreef Sint Nicolaas, ietwat weemoedig, vanuit Madrid een brief aan de vrijwilligers van de Wijktuin. Verrassend is dat de Sint enkele privé opnamen mee stuurde. Hoogst uitzonderlijk als je het mij vraagt, misschien wel uniek. Wij krijgen zo een aardig inkijkje in en rond het bisschoppelijk paleis dat er uitgestorven bij ligt in deze tijd van het jaar. De foto’s publiceer ik vandaag, 4 december. Morgen volgt de brief.

       

De wijktuin, Het onstaan en de achtergrond...

In 2015 hebben de organisaties Pulse en Lister het initiatief genomen om een wijktuin aan te leggen op een perceel grond wat de gemeente beschikbaar heeft gesteld aan de Achtersloot 23a. De wijktuin is bedoeld om een  centrale ontmoetingsplek te worden voor wijkbewoners van Achterveld en Groenvliet waar zij elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen organiseren zodat de leefbaarheid in de wijk wordt versterkt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ook leerlingen van omliggende scholen worden bij de activiteiten betrokken.Aan vrijwilligers in de wijk is begin 2016 gevraagd de wijktuin verder te ontwikkelen. Met een enthousiaste kern van vrijwilligers is in korte tijd het woeste stuk grond aan de Achtersloot met behulp van diverse sponsoren omgetoverd tot een prachtige tuin met groenten, bloemen, kruiden en fruit. In de wijktuin wordt biologisch getuinierd en zijn met duurzame materialen tuinmeubels gemaakt, insectenhotels geplaatst, een kweektafel neergezet, compostbakken gemaakt en watervlonders gebouwd. Voor het voorkweken van planten is een grote nieuwe tuinkas geplaatst. Tevens is een overdekte ontmoetingsruimte in de vorm van een hooiberg gebouwd van waar uit activiteiten worden georganiseerd en mensen kunnen worden ontvangen om nieuwe initiatieven te bespreken. Achter dit gebouw, het BIJ-EENHUIS, is een aparte ruimte voor de bijenvereniging IJsselstein gemaakt. Daar staan bijenkasten wordt honing gemaakt en worden ook nieuwe imkers opgeleid. Op het bij-eenhuis zijn 8 zonnepanelen neergelegd zodat er energieneutraal gewerkt kan worden en ook voorlichting aan wijkbewoners gegeven kan worden over duurzaamheid.

Een vaste kern van wijkbewoners onderhouden als vrijwilliger de wijktuin. De wijktuin is dagelijks (ma t/m donderdag van 9:30-13 uur en vrijdag en zaterdag van 12-16 uur) geopend. Iedereen is welkom om te komen kijken, te genieten en desgewenst mee te komen helpen. Er zijn inmiddels 100 “vrienden” van de wijktuin geworven die via een jaarlijkse geldelijke bijdrage het onderhoud van de wijktuin financieren en daarvoor in de plaats producten uit de tuin kunnen ophalen.

De wijktuin maakt onderdeel uit van het Groen Trefpunt, een samenwerkingsverband tussen de wijktuin, de kinderboerderij, de bijenvereniging en Xperience (ontmoetingsruimte van welzijnsorganisatie Pulse aan het Teenschillerpad). Samen organiseren we diverse activiteiten (stekjesmarkt, biologische markt, cursussen ed.) die in een jaarkalender worden vastgelegd. Verder werkt de wijktuin samen met scholen, de kinderopvang en andere organisaties op het terrein van groen en duurzaamheid. In 2017 staan activiteiten die de ontmoetingsfunctie van de wijktuin stimuleren centraal. We kunnen daarvoor nog nieuwe vrijwilligers gebruiken en ook vrienden die ons financieel ondersteunen om de wijktuin ook op langere termijn in stand te kunnen houden. Via de website Groen Trefpunt, Facebook en andere media wordt regelmatig aandacht besteed aan activiteiten in de wijktuin.

Aankomende evenementen

 1. Wijkoken diner met een vleesgerecht

  20 februari 17:45 - 19:30
 2. WijKoken vegetarisch diner

  6 maart 17:45 - 19:30
 3. Wijkoken diner met een vleesgerecht

  20 maart 17:45 - 19:30
 4. WijKoken vegetarisch diner

  3 april 17:45 - 19:30
Openingstijden Wijktuin:
maandag 10:00 tot 13:00u
  donderdag 10:00 tot 13:00u
zaterdag 12:00 tot 16:00u

zondag gesloten